Recenzja książki

Wysoki poziom tej książki wynika ze starannego doboru autorów tekstów. Wśród nich znajdujemy bowiem, obok powszechnie znanego pokoleniu czytelników niezależnego obiegu poznańskiego filozofa Leszka Nowaka, również jednego z twórców Colloquia Communia, śląskiego socjologa Waldemara Czajkowskiego, uznanego krakowskiego socjologa nauki Janusza Goćkowskiego oraz wielu badaczy myśli politycznej, np. komunistycznej - Rafała Stobieckiego czy konserwatywnej - Adama Wielomskiego. Dzieło to winno stać się lekturą obowiązkową dla studentów socjologii, politologii, ale też historii, kulturoznawstwa oraz chociażby slawistów i orientalistów.
z recenzji profesora UMK
Romana Backera

"O Rewolucji. Obrazy Radykalnej zmiany społecznej."

Praca składa sie z części:

  • Część pierwsza, O rewolucji. Zamiast wprowadzenia, przedstawia rozstrzygnięcia semantyczne oraz teorie rewolucji w ujęciu socjologicznym i historyczno-porównawczym (Thedy Skocpol) i nie-Marksowskiego materializmu historycznego (Leszka Nowaka);
  • Część druga, O ideowych obrazach rewolucji, pomyślana jest jako próba zestawienia odmiennych ideowo perspektyw sięgających do różnych tradycji i mitologii rewolucyjnych;
  • Część trzecia, O przypadkach rewolucji, zawiera zbiór interpretacji poszczególnych wydarzeń określanych jako rewolucje (m.in. rewolucji w Austrii, rewolucji irańskiej, "pomarańczowej" rewolucji na Ukrainie czy rewolucji "Solidarności");
  • Część czwarta, Obok rewolucji, składa się z dwojakiego rodzaju tekstów: zawiera analizy szczegółowych aspektów procesu rewolucyjnego oraz sposoby wykorzystania kategorii rewolucji, w naukach humanistycznych pełniących funkcje metafory lub mitu.
  • Przedmowa
  • Problem
  • Rozwój teorii
  • Okładka