Szanowni Państwo,

Oddział Poznański PTS informuje, że w programie XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego - oprócz jednej sesji plenarnej i sympozjum - znalazło się osiem grup tematycznych organizowanych oraz współorganizowanych przez osoby z poznańskiego środowiska socjologicznego:

Sesja plenarna:
Socjologia wobec złożoności współczesnego świata (prof. Rafał Drozdowski i prof. Tomasz Szlendak)

Sympozjum:
Kryzys w kapitalizmie czy kryzys kapitalizmu? (prof. Jacek Tittenbrun i dr Jan Sowa)

Grupy tematyczne:
1) Ciało w kontekstach transakcji/kontraktu (dr Honorata Jakubowska)
2) Demokracja i rola Obywatela: o napięciu pomiędzy państwem, społeczeństwem i procesami globalizacyjnymi (dr Mariusz Baranowski, mgr Aleksander Z. Zioło)
3) Kontakty międzykulturowe Polaków (dr hab. Krzysztof Podemski, dr Agata Bachórz)
4) Konteksty i konstrukty dzieciństwa w późnej nowoczesności (dr Maja Brzozowska-Brywczyńska)
5) Nauka - Technika - Ekologia - Społeczeństwo (dr hab. Piotr Matczak, dr Olga Nowaczyk)
6) Od społeczeństwa post- do reindustrialnego? Socjologia przemysłu wobec procesów reindustrializacji (dr Tomasz Herudziński, dr Krzysztof Bondyra)
7) Technologie w metodologii. O zmieniającym się charakterze badań socjologicznych w erze nowych środków komunikacji (dr Łukasz Rogowski, mgr Krzysztof Stachura)
8) Wolontariat: nowe formy; nowe szanse; stare problemy? (dr Agnieszka Jeran, dr Anita Basińska)

Pełną listę grup tematycznych wraz z abstraktami, wymogi związane ze zgłaszaniem referatów oraz terminarz zgłoszeń znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego:
http://15zjazd.whus.pl/

Gratulujemy Organizatorom !!!

W imieniu Zarządu OP PTS,
Piotr Luczys (sekretarz OP PTS)

Informacja z dnia 4 lutego 2013r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

Oddział Poznański PTS informuje, że dr Łukasz Rogowski (Instytut Socjologii UAM) oraz mgr Krzysztof Stachura (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG) zgłosili wspólnie projekt grupy tematycznej, pt. "Technologie w metodologii. O zmieniającym się charakterze badań socjologicznych w erze nowych środków komunikacji", mającej obradować w ramach XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Szczecinie.

Życzymy pozytywnego rozpatrzenia ich propozycji oraz zachęcamy do dalszego nadsyłania informacja o przedkładanych przez Państwa pomysłach grup tematycznych.

Przypominamy, że nabór wniosków trwa tylko do 31 października br., za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie:

http://15zjazd.whus.pl/zglaszanie-grup-tematycznych

W imieniu Zarządu OP PTS,
Piotr Luczys (sekretarz OP PTS)

Informacja z dnia 29 października 2012r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Oddział Poznański PTS informuje, że prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski (Instytut Socjologii UAM) oraz dr Agata Bachórz (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG) zgłosili wspólnie projekt grupy tematycznej, pt. "Kontakty międzykulturowe Polaków", mającej obradować w ramach XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Szczecinie.

Życzymy pozytywnego rozpatrzenia ich propozycji oraz zachęcamy do dalszego nadsyłania informacja o przedkładanych przez Państwa pomysłach grup tematycznych.

Przypominamy, że nabór wniosków trwa tylko do 31 października br., za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie:

http://15zjazd.whus.pl/zglaszanie-grup-tematycznych

W imieniu Zarządu OP PTS,
Piotr Luczys (sekretarz OP PTS)

Informacja z dnia 1 października 2012r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Oddział Poznański PTS informuje, że dr Marek Nowak (Instytut Socjologii UAM) oraz dr Grzegorz Gawron (Instytut Socjologii UŚ) zgłosili wspólnie projekt grupy tematycznej, pt. "Rewitalizacja miast, teoria i ewaluacja", mającej obradować w ramach XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Szczecinie.

Życzymy pozytywnego rozpatrzenia ich propozycji oraz zachęcamy do dalszego nadsyłania informacja o przedkładanych przez Państwa pomysłach grup tematycznych.

Przypominamy, że nabór wniosków trwa tylko do 31 października br., za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie:

http://15zjazd.whus.pl/zglaszanie-grup-tematycznych

W imieniu Zarządu OP PTS,
Piotr Luczys (sekretarz OP PTS)

Informacja z dnia 20 września 2012r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

Na oficjalnej stronie XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego (Szczecin, 2013r.), w dziale "Aktualności" można zapoznać się z oficjalnym komunikatem dotyczącym procedury zgłaszania i organizacji grup tematycznych:

http://15zjazd.whus.pl/

Aby zgłosić grupę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Zjazdu (prawa część strony, zakładka "Zgłaszanie grup tematycznych").

Z wyrazami szacunku,
Piotr Luczys (sekretarz OP PTS)

Informacja z dnia 23 lipca 2012r.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sesje plenarne, sympozja i sesja specjalna:

Członkowie Rady Programowej XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Szczecinie (2013) przyjęli tematy sesji plenarnych, sympozjów i sesji specjalnej oraz zaproponowali osoby odpowiedzialne za organizację spotkań jak następuje:

Sesje plenarne:

1) Przeobrażenia instytucji społecznych: prof. Grażyna Skąpska i prof. Andrzej Rychard
2) Wartości w czasie kryzysu: Ks. prof. Janusz Mariański i prof. Irena Machaj
3) Socjologia wobec złożoności współczesnego świata: prof. Rafał Drozdowski i prof. Tomasz Szlendak

Sympozja:

1) Kapitały społeczeństwa polskiego: prof. Anna Śliz i prof. Tomasz Zarycki
2) Społeczne konsekwencje nowych technologii: prof. Krzysztof Konecki i dr Dominik Batorski
3) Ziemie Zachodnie i Północne w perspektywie regionalnej: prof. Zbigniew Kurcz i dr Żaneta Stasieniuk
4) Kryzys w kapitalizmie czy kryzys kapitalizmu?: prof. Jacek Tittenbrun i dr Jan Sowa

Sesja specjalna:

Jak kształcić socjologów?:
prof. Krystyna Szafraniec

Wszystkie osoby przyjęły zaproszenie Rady do współpracy.

1. W ramach każdej sesji plenarnej winny się znaleźć trzy wystąpienia, w ramach sympozjów cztery wystąpienia a w sesji specjalnej trzy wystąpienia, chociaż tutaj proponujemy bardziej forum dyskusyjne.

2. Czas przewidziany za sesje plenarne to 120 minut – referaty po 25 minut i 45 minut dyskusja, sympozja 150 minut – referaty po 25 minut i 50 minut dyskusja, sesja specjalna 120 minut – referaty po 20 minut i 60 minut na dyskusję

3. Organizatorzy spotkań sami zapraszają referentów, ale sami nie mogą prezentować referatu

4. Zaproszeni referenci winni reprezentować różne ośrodki naukowe

5. Nazwiska referentów wraz z tytułem wystąpienia należy przesłać do 31 listopada na adres annasliz@op.pl

6. Kolejność sesji i sympozjów oraz dzień na sesję specjalną zostaną ustalone podczas spotkania Rady Programowej 8 grudnia 2012 roku

Łączymy słoneczne pozdrowienia,

Marek S. Szczepański
Anna Śliz
Jacek Leoński

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Ważne informacje:

Już w przyszłym roku kalendarzowym – a na początku kolejnego roku akademickiego – we wrześniu 2013r., odbędzie się XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, do którego przygotowania nadal trwają.

Zachęcamy Państwa do włącznie się w organizację, jak i uczestnictwo w Zjeździe – zarówno w roli referentów, jak i słuchaczy.

Już w najbliższym czasie zostanie otwarty nabór propozycji grup tematycznych w ramach Zjazdu, który potrwa do dnia 31 października 2012r. Podobnie jak w przypadku Zjazdu w Krakowie (w 2010r.), koncepcja grupy może być zgłoszona przez jednego lub dwóch badaczy z różnych ośrodków naukowych. Organizatorzy grup tematycznych są autorami koncepcji, decydują o doborze referentów i prowadzą obrady grupy. Bieżące, szczegółowe informacje w tej sprawie będą publikowane na oficjalnej stronie Zjazdu:

http://15zjazd.whus.pl/

Postarajmy się nie przeoczyć terminów!!!

Poza tym, Oddział Poznański PTS pragnie zaprosić Państwa do wymiany informacji w zakresie „działań zjazdowych” – wszelkie informacje dotyczące zgłoszonych i zaakceptowanych grup tematycznych, a w późniejszym okresie: ich szczegółowych programów, możecie Państwo przekazywać do nas, a my będziemy je umieszczać na stronie Oddziału Poznańskiego PTS oraz kolportować wśród potencjalnie zainteresowanych osób. Mamy nadzieję, że to ułatwi komunikację i promocję uczestnictwa w poszczególnych grupach.

Wszystkie informacje w tej sprawie znajdziecie Państwo na stronie Oddziału Poznańskiego PTS, w zakładce „XV Zjazd”:

http://www.pts.amu.edu.pl/


Zapraszamy do publikowania i korzystania z materiałów!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------