Spotkanie z książką Witolda Września "Krótka historia młodzieżowej subkulturowości"

spotkanie połączone z dyskusją z Autorem (prof. Witold Wrzesień, Instytut Socjologii UAM)

10 grudnia 2013r., godz. 18.00, Kluboksięgarnia Głośna (ul. Święty Marcin 30)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ideology and Terror: Hannah Arendt on Totalitarianism

wykład prof. dr Uwe Backes (Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung an der TU Dresden)

12 czerwca 2013r., godz. 17.00, Instytut Socjologii UAM, s. 112 (ul. Szamarzewskiego 89, bud. C, I piętro)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Modernisierungsprozess und die türkische Frauenbewegung (Proces modernizacji a ruchy kobiece w Turcji)

wykład prof. Terken Erdogan (Uniwersytet Pamukkale w Turcji)

28 maja 2013r., godz. 13.15, Wydział Nauk Społecznych UAM, sala 108 (ul. Szamarzewskiego 89/91, bud. D)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie z książką Mariana Golki "Cywilizacja współczesna i globalne problemy"

spotkanie połączone z dyskusją z Autorem (prof. Marian Golka, Instytut Socjologii UAM)

21 maja 2013r., godz. 17.00, Księgarnia Bookarest (Stary Browar, parter Atrium)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O książkach, czytelnictwie i Poznaniu widzianym z oddali

spotkanie z Grzegorzem Gaudenem, Dyrektorem Instytutu Książki, wiceprezesem Izby Wydawców Prasy, dziennikarzem radiowym i prasowym, redaktorem naczelnym dziennika "Rzeczpospolita" w latach 2004-2006

20 maja 2013r., godz. 18.00, anarchistyczna klubo-księgarnia "Zemsta" (ul. Fredy 5/3a)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Epizod czy zmiana?

spotkanie z Andrzejem Celińskim, socjologiem (uczniem Stefana Nowaka), posłem, senatorem, ministrem kultury w rządzie L. Millera

15 kwietnia 2013r., godz. 11.00, Collegium im. F. Znanieckiego WNS UAM (ul. Szamarzewskiego 89, foyer bud. E)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Czech Republic and Poland in Europe: social security dimension

dyskusja panelowa

9 kwietnia 2013r., godz. 10.30, Collegium im. F. Znanieckiego WNS UAM (ul. Szamarzewskiego 89, foyer bud. E)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koncepcje zrównoważonego wzrostu a główne nurty współczesnej kultury

wykład otwarty profesora Sławomira Magali

26 listopada 2012r., godz. 14. 00, Instytut Socjologii UAM, s. 112 (ul. Szamarzewskiego 89, bud. C, I piętro)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Humanistyka wobec nierówności: etyczne aspekty tożsamości kulturowych

wykład otwarty profesora Sławomira Magali

26 listopada 2012r., godz. 11. 30, sala A, Wydział Nauk Społecznych UAM (ul. Szamarzewskiego 89/91, bud. E)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Rewitalizować" czy "być rewitalizowanym"? Ideologia procesów odnowy miejskiej

dyskusja panelowa wokół książki: B. Kaźmierczak, M. Nowak, S. Palicki, D. Pazder, Oceny rewitalizacji. Studium zmian na poznańskiej Śródce (Wyd. Naukowe WNS UAM, Poznań 2011)

18 stycznia 2012r., godz. 16.00, Collegium im. F. Znanieckiego WNS UAM (ul. Szamarzewskiego 89, foyer bud. E)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Migracje poakcesyjne Polaków: wyzwania dla demografii i gospodarki

spotkanie z prof. dr hab. Krystyną Iglicką-Okólską (Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie; członkini Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk)

9 stycznia 2012r., godz. 11.00, Instytut Socjologii UAM, s. 112 (ul. Szamarzewskiego 89, bud. C, I piętro)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostatni gasi światło / Ostatniego gryzie pies / Ostatni zawsze zostaje w matni / Jestem ostatni / Bo nie mam siły biec (cyt. Strachy Na Lachy). Środkowoeuropejskie migracje: pogoń, czy ucieczka?

dyskusja panelowa

30 listopada 2011r., godz. 16.00, Collegium im. F. Znanieckiego WNS UAM (ul. Szamarzewskiego 89, foyer bud. E)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

User's Manual. Wydanie książki w Anglii - krótki przewodnik

spotkanie poświęcone procesowi wydawniczemu na przykładzie książki Selling One's Favourite Piano to Emigrate. Mobility Patterns in Central Europe at the Beginning of the 21st Century (Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2011), pod red. Jakuba Isańskiego i Piotra Luczysa

12 grudnia 2011r., godz. 11.00, Instytut Socjologii UAM, s. 112 (ul. Szamarzewskiego 89, bud. C, I piętro)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polska po wyborach

spotkanie z socjologiem prof. dr hab. Markiem Ziółkowskim, wicemarszałkiem Senatu RP

24 października 2011r., godz. 12.00, Collegium im. F. Znanieckiego WNS UAM (ul. Szamarzewskiego 89, foyer bud. E)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od Kłajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury

spotkanie dyskusyjne z książką Andrzeja Saksona

27 czerwca 2011r., godz. 12.00, Instytut Zachodni, ul. Mostowa 27 A w Poznaniu, sala na V piętrze

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narracje planistyczne, rozwój miejskich społeczności i innowacja społeczna: przykład planowania strategicznego w Sheffield

spotkanie dyskusyjne z wykładem dra Konrada Miciukiewicza (Instytut Socjologii UAM)

23 maja 2011r., godz. 16.00, Collegium im. F. Znanieckiego WNS UAM (ul. Szamarzewskiego 89, foyer bud. E)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czy IV fala demokratyzacji? Rewolucje w północnej Afryce w oglądzie teoretycznym i empirycznym

spotkanie dyskusyjne

19 maja 2011r., godz. 16.00, Instytut Socjologii UAM, s. 112 (ul. Szamarzewskiego 89, bud. C, I piętro)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wiara Lecha świętuje Powstanie Wielkopolskie. Co wiemy o pozastadionowej aktywności kibiców?

spotkanie dyskusyjne

13 kwietnia 2011r., godz. 17.45, Instytut Socjologii UAM, s. 112 (ul. Szamarzewskiego 89, bud. C, I piętro)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zintegrowane planowanie rozwoju miast. O potrzebie rewolucji instytucjonalnej w Poznaniu


spotkanie dyskusyjne z wykładem dra Andreasa Billerta, specjalisty od rewitalizacji i zarządzania miastem

28 marca 2011r., godz. 16.00, Collegium im. F. Znanieckiego WNS UAM (ul. Szamarzewskiego 89, foyer bud. E)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ideologizacja miejskości / miejskość ideologii

spotkanie dyskusyjne z Krzysztofem Nawratkiem

21 lutego 2011r., godz. 16.00, Collegium im. F. Znanieckiego WNS UAM (ul. Szamarzewskiego 89, bud. E, sala A)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Klasa kreatywna - produktywni innowatorzy czy mit socjoekonomiczny?

Dyskusja wokół książki Richarda Floridy pt. The Rise of the Creative Class: And How It`s Transforming Work, Community and Everyday Life ("Narodziny klasy kreatywnej")

 

20 grudnia 2010r., godz. 15.30, Collegium im. F. Znanieckiego WNS UAM (ul. Szamarzewskiego 89, foyer bud. E)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wczoraj, dziś i jutro polskiej socjologii. 40 lat Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu. 90 lat socjologii akademickiej w Polsce

26
maja 2010r. Wydział Nauk Społecznych UAM (ul. Szamarzewskiego 89, budynek E, sala A)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdarzenie oczami socjologa. Dyskusja na temat naukowych komentarzy wydarzeń społecznych towarzyszących żałobie narodowej w dniach 10-18 kwietnia 2010r.

13 maja 2010r., godz. 13.30 Instytut Socjologii UAM, sala 112

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powtórne ożywianie miasta? Dyskusja na temat założeń procesu rewitalizacji w odniesieniu do doświadczeń Poznania

29 kwietnia 2010r., godz. 17.00 Galeria "SPOT." (ul. Dolna Wilda 87)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mobilność we współczesnym świecie. Społeczna i przestrzenna mobilność w Europie Środkowej

konferencja międzynarodowa (23-24 września 2010r., Poznań)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A jeżeli nie metropolia, to co? Pytania o szanse środkowoeuropejskiego miasta

grupa tematyczna w ramach XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego (8-11 września 2010 roku, Kraków)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indywidualizacja jako forma uspołecznienia

spotkanie z prof. Mirosławą Marody

15 grudnia 2009r., godz. 15.00, Wydział Nauk Społecznych UAM (ul. Szamarzewskiego 89, budynek E, sala C)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej: rozczarowania czy spełnione nadzieje?

konferencja naukowa (19-20 listopada 2009 roku, Poznań)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Współczesne problemy badawcze socjologii miasta

spotkanie z prof. Bohdanem Jałowieckim (Uniwersytet Warszawski)

16 listopada 2009r., godz. 11.30, Wydział Nauk Społecznych UAM (ul. Szamarzewskiego 89, budynek E, sala D)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie z książką Józefa Baniaka "Świadomość religijna i moralna młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Studium socjologiczne"

spotkanie połączone z dyskusją z Autorem (prof. Józef Baniak)

9 listopada 2009r., godz. 11.30, Instytut Socjologii UAM, s. 112 (ul. Szamarzewskiego 89, bud. C, I piętro)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana społeczna i dyskurs. Wallerstein w kontekście środkowo-europejskim

konferencja naukowa

24-25 października 2008r., Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (ul. S. Mielżyńskiego 27/29), Poznań

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii Europejskiej

konferencja naukowa

20-21 października 2008r., Aula im. Jana Lubrańskiego, Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1, Poznań

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klęska "Solidarności" i co dalej?

panel dyskusyjny z udziałem Davida Osta

13 czerwca 2008r., księgarnia Głośna Samotność, ul. Ratajczaka 18 (przy Pasażu Apollo)