Instytut Socjologii UAM
ul. Szamarzewskiego 89c, 60-568 Poznań

Władze Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Marek Nowak (przewodniczący): Marek.Nowak@amu.edu.pl
Piotr Matczak (wiceprzewodniczący): matczak@amu.edu.pl  
Piotr Luczys (sekretarz): lurys-granat@wp.pl
Maciej Frąckowiak (skarbnik): adv@3made.eu

Polskie Towarzystwo Socjologiczne (centrala) w Warszawie

Osoby odpowiedzialne za działania organizacyjne Forum Dyskusyjnego Socjologów:
Barbara Pawłowska: pawlobar@amu.edu.pl
Rafał Drozdowski: rafal.drozdowski@publicprofits.pl
Jasiu Kruszyński: pysiadelko@o2.pl
Marek Nowak (sekretarz): Marek.Nowak@amu.edu.pl

Forum Dyskusyjne Socjologów - opis inicjatywy

Zeszyty Naukowe Instytutu Socjologii UAM - opis inicjatywy