Tytuł:
Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce.
Autorzy: Krzysztof Derejski, Jacek Kubera, Stanisław Lisiecki, Roman Macyra
Wydawnictwo: Naukowe WNS UAM
Data wydania: 2012
ISBN: 978-83-62243-72-3

Książka do pobrania w formacie PDF

SPIS TREŚCI:

W s t ę p

Jacek Kubera, Krzysztof Derejski,
Miasto jako przedmiot badań
wykraczających poza dyscyplinarne podziały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

W p r o wa d z e n i e

Andreas Billert,
Założenia, modele i planowanie polityki rozwoju miast.
Próba konfrontacji dwóch światów jednej Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . 21

C z ę ś ć I
Odnowa miast. Kierunki i programy badań

Krzysztof Kwiatkowski,
W stronę permanentnej rewitalizacji . . . . . . . . . . . . 57
Elżbieta Smolarkiewicz, Rewitalizacja jako forma przywoływania
przeszłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Łukasz Skoczylas, Poznań – architektoniczne implanty pamięci społecznej\
w procesie rewitalizacji przestrzeni miejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Piotr Luczys, Revitalization jako preservation – ofensywna ochrona
wielokulturowego dziedzictwa polskich miast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Hanna Grzeszczuk-Brendel, Poznań – społeczne programy rewitalizacji . . . 103
Bartosz Jamniak, Agata Maj, Refotografia jako projekt rewitalizacyjny
i technika badania przemian w mieście . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

C z ę ś ć II
Rewitalizacja, czyli przeszłość rozpoznana

Katarzyna Kajdanek,
Mit i pamięć. Refleksje wokół procesów rewitalizacji
we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Marta Kowalska, Wrocław – wybrane problemy rewitalizacji
Dzielnicy Czterech Świątyń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Paweł Kirschke, Rewitalizacja historycznego centrum Wrocławia . . . . . . . . . 153
Roman Macyra, Aspekt finansowy odbudowy poznańskich zabytków
w latach 1945-1950 – ku uwadze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Jacek Kubera, Przemoc symboliczna w XIX-wiecznym Poznaniu.
Architektura jako tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Krzysztof Derejski, Próby rewitalizacji Księżego Młyna w Łodzi . . . . . . . . . . . 197

C z ę ś ć III
Odmiany rewitalizacji

Agnieszka Zaborska-Jagiełło,
Rewitalizacja jako najlepsza forma ochrony
dziedzictwa przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Grzegorz Gawron, Paulina Rojek-Adamek, Rewitalizacja na hałdzie,
czyli śląski pejzaż poprzemysłowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Robert Wróbel, Łódź – propozycje rewitalizacji Placu Wolności
i jego okolic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Dorota Dolata, Przemiany poznańskiej Śródki:
rewitalizacja czy gentryfikacja? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Rafał Graczyk, Artur Nawrowski, Joanna Kołata, Oświetlenie elektryczne
jako element rewitalizacji na przykładzie aglomeracji poznańskiej . . . . . . . . 269
Anna Bać, „Zielone miasta” jako szansa na zrównoważony
rozwój na przykładzie Vancouver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

P o s ł o w i e

Stanisław Lisiecki, Roman Macyra,
O socjologiczno-historyczny kontekst
badań nad rewitalizacją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291