Tytuł:
Studiować socjologię w XXI wieku. Zbiór tekstów oraz wyników badań dotyczących studiów socjologicznych na polskich i zagranicznych uczelniach
Autorzy: Bogumiła Mateja, Barbara Pawłowska, Filip Schmidt, Michał Weres
Wydawnictwo: Nakom
Data wydania: 2010
ISBN: 978-83-89529-71-8

Książka do pobrania w formacie PDF

(…) Recenzowane dzieło należy niewątpliwie do prac pobudzających refleksję. Przeczytałam je bardzo szybko. Kiedy wreszcie mogłam zabrać się do lektury, w jej trakcie zarówno się zgadzałam z poszczególnymi tezami, jak i irytowałam, denerwowałam i bawiłam. (Szczególnie wizja zwalczania opryszków „tomiszczem Webera” przemówiła mi do wyobraźni jako doprawdy pomysłowe i pragmatyczne rozwiązanie problemu ulicznego bezpieczeństwa!). Właściwie na tym mogłabym zakończyć tę recenzję: książkę bardzo dobrze się czyta, chociaż jest ona rodzajem „przekładańca”, w którym teksty długie sąsiadują z krótkimi, historia dyscypliny z jej metodologią, a filozofia nauki z wynikami badań z dziedziny „socjologii socjologii” i działających w niej społecznych aktorów. (…)


fragment recenzji prof. dr hab. Barbary Fatygi (ISNS UW)

Spis treści:

Filip Schmidt
Wprowadzenie: Socjologiczna teoria i praktyka, czyli dyskusja nad zmianami w studiowaniu socjologii w Polsce........................................................................................9

Sławomira Zbierska-Salameh
Parę uwag na temat Studiować socjologię w XXI wieku.........................................................................................................................................................................................23

Część I. Rys historyczny

Marek Nowak
Czy pokolenia socjologów? Historyczne źródła, współczesne interpretacje (na podstawie doświadczeń poznańskiego ośrodka socjologicznego)...............................33

Część II. Oczami wykładowców

Stanisław Kozyr-Kowalski
Demokracja akademicka a tendencje oligarchiczno-autorytarne w socjologii współczesnej...............................................................................................................................61

Are we Monday-morning-quaterback? Szanse i pułapki polskiej socjologii
Wywiad z prof. dr. hab. Markiem Ziółkowskim...........................................................................................................................................................................................................87

Socjologię studiowało się przepięknie
Wywiad z dr. hab. Krzysztofem Podemskim........................................................................................................................................................................................................................................................................92

Z Habermasem do PR-u
Wywiad z dr. hab. Rafałem Drozdowskim..................................................................................................................................................................................................................103

Sławomir Magala
reOrientacje (socjologia między remanentem a rachunkiem sumienia)..................................................................................................................................................................116

Część III. Oczami studentów i w świetle empirii

1. Badania Koła Naukowego Studentów Socjologii UAM: etap pierwszy, studenci poznańscy, 1998

Dorota Mroczkowska
Studenci socjologii o swoich studiach i przyszłości zawodowej. Raport z badań empirycznych zrealizowanych w 1998 roku...................................................................123

2. Badania Koła Naukowego Studentów Socjologii UAM: etap drugi, studenci siedmiu polskich uczelni, 2004

2.1. Wstęp

Filip Schmidt, Michał Weres
Studiować socjologię w XXI wieku: o projekcie badawczym KNSS......................................................................................................................................................................133

2.2. Wyniki badań ankietowych

Michał Weres
Czy jesteśmy zadowoleni z wyboru studiów?...........................................................................................................................................................................................................136

Filip Schmidt
Jakie są i co dają studia socjologiczne?......................................................................................................................................................................................................................140

Jan Kruszyński
Postulaty zmian w sposobie studiowania socjologii................................................................................................................................................................................................144

Michał Weres
Co po studiach? Studenci o swojej przyszłości zawodowej....................................................................................................................................................................................150

2.3. Wyniki badań fokusowych

Maciej Milewicz
Metodologia badań fokusowych....................................................................................................................................................................................................................................................................160

Filip Schmidt
Na każdych studiach uczysz się rzeczy, które nigdy nie będą ci potrzebne. Analiza wywiadów fokusowych ze studentami socjologii...................................................164

Małgorzata Kleban, Jan Kruszyński
Zbiorcza analiza badań fokusowych...........................................................................................................................................................................................................................186

Maciej Milewicz
Jak pięknie zepsuć zajęcia, czyli poradnik dla prowadzącego.................................................................................................................................................................................................................................................................194

3. Badanie Koła Naukowego Studentów Socjologii UAM: etap trzeci, studenci V roku socjologii na UAM, 2005

Maciej Milewicz
Szanse studentów V roku socjologii na rynku pracy w oczach samych studentów...........................................................................................................................................203

4. Zderzenie punktów widzenia: internetowe badania wśród wykładowców socjologii, 2005

Jędrzej Benedyk, Marcin Wojtkowiak
Studiowanie socjologii w XXI wieku w opinii pracowników naukowych.............................................................................................................................................................218

5. Perspektywa porównawcza — impresje zagraniczne: studenci o swoich studiach na innych europejskich uczelniach

Bogumiła Mateja
Holenderskie impresje, czyli studiowanie socjologii w krainie wiatraków.............................................................................................................................................................232

Michał Weres
Studiować socjologię w Hiszpanii...............................................................................................................................................................................................................................237

Filip Schmidt
„Profesor albo taksówkarz”? Studia socjologiczne i praca dla socjologów w Niemczech..................................................................................................................................243

Maria Filcek, Jan Strzelecki, Anastazja Zydor
Jak uczyć się przez całe życie, czyli Erasmus w Kopenhadze!................................................................................................................................................................................263

Agnieszka Podymska
Studia na Ukrainie — stracony czas czy niezastąpione doświadczenie?.............................................................................................................................................................267

Noty o Autorach........................................................................................................................................................................................................................................................................272