Wykłady otwarte profesora Sławomira Magali

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego "UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości"
 

Wykład 1
Humanistyka wobec nierówności: etyczne aspekty tożsamości kulturowych

26 listopada 2012r. (poniedziałek), godz. 11.30
sala A, Wydział Nauk Społecznych UAM (ul. Szamarzewskiego 89/91, bud. E)

Wykład 2
Koncepcje zrównoważonego wzrostu a główne nurty współczesnej kultury


26 listopada 2012r. (poniedziałek), godz. 14.00
sala 112, Instytut Socjologii UAM (ul. Szamarzewskiego 89/91, bud. C, I piętro)


Sławomir Magala jest profesorem na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie, gdzie kieruje Zakładem Nauk o Organizacji i Zarządzaniu Zespołami Ludzkimi. W ramach jego zainteresowań naukowych leżą kompetencje międzykulturowe i zarządzanie biznesem w sytuacji wielokulturowości. Przetłumaczył na język polski wiele książek, m.in. „McDonaldyzację społeczeństwa” George’a Ritzera, „O fotografii” Susan Sontag czy „Sen o pięknych kobietach i takich sobie” Samuela Becketta.

 


Organizatorzy:
 
Instytut Socjologii UAM
Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego


Osoby odpowiedzialne:
 

dr Jakub Isański (OP PTS), e-mail: isan@amu.edu.pl 


Serdecznie zapraszamy !

Plakaty:
Wykład 1 (PDF)
Wykład 2 (PDF)