"Rewitalizować" czy "być rewitalizowanym"? 
Ideologia procesów odnowy przestrzeni miejskiej
 
18 stycznia 2012r. (środa), godz. 16.00
Collegium im. F. Znanieckiego WNS UAM (ul. Szamarzewskiego 89, foyer bud. E)


Spotkanie odbędzie się w ramach inicjatywy
"Hyde Park Szamarzewo"
Organizatorzy:
 
Instytut Socjologii UAM
Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego


Osoby odpowiedzialne:
 
mgr Piotr Luczys (IS UAM),
e-mail: lurys-granat@wp.pl

Podstawa dyskusji:
B. Kaźmierczak, M. Nowak, S. Palicki, D. Pazder, Oceny rewitalizacji. Studium zmian na poznańskiej Śródce, Wyd. Naukowe WNS UAM, Poznań 2011.

Więcej informacji o książce
Książka do pobrania (PDF)

Szkic tematyczny i proponowane obszary refleksji:
Tytuł spotkania nawiązuje do kluczowej opozycji pomiędzy partycypacyjnym i centralnie zarządzanym procesem rewitalizowania tkanki miejskiej, pomiędzy którymi zachodzi zasadnicza różnica w kwestii definiowania jej głównych akuszerów. Zarówno filozofia „zarządzania” rewitalizacją, jak i „oddawania” jej w ręce mieszkańców, rodzi pytanie o zależność pomiędzy potencjałem kreowanej w ten sposób zmiany (socjoekonomicznej, architektonicznej, świadomościowej, etc.) a podmiotowością jej głównych wykonawców. Jak czytamy w raporcie, będącym punktem wyjścia dla zainicjowanej dyskusji: Pojawia się w tym miejscu ciekawe pytanie: dla kogo jest rewitalizacja? Czy dla mieszkańców, czy też celem działań powinno być zwrócenie wszystkim poznaniakom Śródki jako jakiegoś (a zatem posiadającego wyodrębniające się cechy) atrakcyjnego społecznie i kulturowo miejsca? Odpowiedź na to pytanie, jak sądzimy, nie może być jednoznaczna, kłopot pojawia się jednak, gdy co najmniej jedna z wymienionych grup „nie czuje” zmian, co może podważać sensowność całego procesu (str. 123).

Nawiązując do klasycznego, trójaspektowego definiowania rewitalizacji (rewitalizacja ekonomiczna, społeczna i symboliczna) proponujemy koncentrację na trzech szczegółowych kwestiach. Towarzyszące im pytania oraz sugestie mogą stać się pomocne na drodze do odnajdywania odpowiedzi o to, jak wyglądać dziś powinien proces „odnowy przestrzeni miejskiej” w Polsce:

  • Śródka a polityka wielkomiejska – na ile jest to „obszar rewitalizowany”, a na ile stawka w oddziaływaniach pomiędzy partycypacją a kolonizacją? Czy to napięcie jest zawsze wpisane w procesy rewitalizacyjne? Czy da się nie myśleć o rewitalizacji jako „działaniu politycznym”? Czy myśląc w ten sposób nie umyka nam coś z ogólniejszego sensu rewitalizowania przestrzeni miejskich? A może rewitalizacja nie powinna być niczym więcej, niż odbudową, renowacją lub remontem
  • Rewitalizacja Śródki „odmalowana” urbanistycznie i odmalowana ekonomiczno-społecznie: czy przeciwstawne weduty? (jak czytamy w raporcie: co ciekawe, różnice są największe, gdy porównujemy obraz urbanistyczny z ekonomicznym i społecznym; str. 12)
  • Mielizny gentryfikacji – eskalacja czy jedynie przypuszczenie? Dokąd prowadzą te procesy? Czy same dla siebie nie staną się z czasem pułapką (np. granice atrakcyjności dzielnicy
    w kontekście ogólnomiejskim, deficyt kolektywnej symboliki zamożności, nowe wzorce zachowań patologicznych w kontekście małych komórek społecznych, jak i szerszych społeczności, etc.)?


Forma:
Debata (założeniowo) ma trwać ok. 1,5 - 2 godzin. Każdy z panelistów ma 10-15 minut na wystąpienie/prezentację. Reszta czasu (ok. 50-60 min.) przewidziana jest na dyskusję.

Wprowadzenie / moderowanie dyskusji: prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski (prodziekan ds. naukowych i studiów doktoranckich WNS UAM, pomysłodawca „Hyde Park Szamarzewo”)


Goście / paneliści:

dr Michał Beim (Instytut Sobieskiego)

dr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak (Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego PP)

dr Marek Nowak (Instytut Socjologii UAM)
dr Sławomir Palicki (Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UE)
mgr Piotr Luczys (Instytut Socjologii UAM)

Plakat (PDF)


Serdecznie zapraszamy !