Migracje poakcesyjne Polaków: wyzwania dla demografii i gospodarki

Spotkanie z prof. dr hab. Krystyną Iglicką-Okólską 
(Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie; członkini Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk)
 
9 stycznia 2012r. (poniedziałek), godz. 11.00
s. 112 w Instytucie Socjologii UAM (ul. Szamarzewskiego 89, bud. C, I piętro)


Organizatorzy:
 
Instytut Socjologii UAM
Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego


Osoby odpowiedzialne:
 

dr Marek Nowak (OP PTS, IS UAM), e-mail: kawon.m@amu.edu.pl