Ostatni gasi światło / Ostatniego gryzie pies / Ostatni zawsze zostaje w matni / Jestem ostatni / Bo nie mam siły biec
(cyt. Strachy Na Lachy)

Środkowoeuropejskie migracje: pogoń, czy ucieczka?

30 listopada (środa) 2011r., godz. 16.00
Collegium im. F. Znanieckiego WNS UAM (ul. Szamarzewskiego 89, foyer bud. E)Organizatorzy: 
Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Instytut Socjologii UAM

Osoba odpowiedzialne:
 
dr Marek Nowak (IS UAM), e-mail: Marek.Nowak@amu.edu.pl


 

 

Proponowana organizacja spotkania


Dyskusja otwiera cykl spotkań z problematykami badań realizowanych w środowisku Instytutu Socjologii UAM, w nawiazaniu do formuły Hyde Park'u Szamarzewo.
Więcej na temat inicjatywy "Hyde Park Szamarzewo"

Spotkanie jest inspirowane pracami zbiorowymi poświęconymi zjawiskom migracji i mobilności wydanymi w ostatnim czasie w Instytucie Socjologii UAM: 


Nowak, Marek, Nowosielski, Michał (eds.), (Post)transformational Migration Inequalities, Welfare State, and Horizontal Mobility. Series: 
DIA-LOGOS. Schriften zu Philosophie und Sozialwissenschaften – Volume 13;


oraz

Isański, Jakub, Luczys, Piotr (eds.), Selling One’s Favourite Piano to Emigrate: Mobility Patterns in Central Europe at the Beginning of the 21st Century, Cambridge & Scholars Publishing.

W dyskusji panelowej udział wezmą: 
- dr Izabela Main (IE UAM, Centrum Badań Migracyjnych UAM)
- dr Konrad Miciukiewicz (IS UAM)
- dr Michał Nowosielski (IZ, Centrum Badań Migracyjnych UAM)
- mgr Piotr Luczys (IS UAM) 

Spotkanie poprowadzi dr Marek Nowak (Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTS i członek Zarządu Głównego PTS)


Serdecznie zapraszamy !