User's Manual. Wydanie książki w Anglii - krótki przewodnik

Spotkanie poświęcone procesowi wydawniczemu na przykładzie książki Selling One's Favourite Piano to Emigrate. Mobility Patterns in Central Europe at the Beginning of the 21st Century (Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2011), pod red. Jakuba Isańskiego i Piotra Luczysa 
 
12 grudnia (poniedziałek) 2011r., godz. 11.00
Sala seminaryjna w Instytucie Socjologii UAM (ul. Szamarzewskiego 89, bud. C, I piętro, s. 112)


Więcej informacji na temat książkiOrganizatorzy:
 
Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Instytut Socjologii UAM


Osoby odpowiedzialne:
 
dr Jakub Isański (IS UAM), e-mail: isan@amu.edu.pl
mgr Piotr Luczys (IS UAM),
e-mail: lurys-granat@wp.pl


 

 

Proponowana organizacja spotkania


Spotkanie odbędzie się w oparciu o prezentację, uwzględniającą dokumenty obrazujące kolejne kroki współpracy z wydawnictwem oraz kwestie problemowe, rozstrzygnięcia i efekty prac podejmowanych na jej poszczególnych etapach. Spotkanie oscylować będzie wokół trzech głównych osi problemowych i składających się nań kwestii szczegółowych:


Skąd pomysł na wydanie książki?
- pomysł na konferencję w Poznaniu (IX. 2010)
- kolportaż informacji na temat konferencji
- selekcja pokonferencyjna i reguły nadsyłania tekstów gotowych do publikacji
- propozycja z CSP

Jak wydawać książkę i współpracować przy jej tworzeniu?
- warunki postawione przez CSP
- prace merytoryczne i prace redakcyjne
- prace edycyjne
- kwestie „proof reading`u” a uwagi wydawnicze
- przywileje i obowiązki redaktorów
- wątpliwości wynikające z zawarcia umowy oraz kwestie niejasne, dwuznaczne, etc.
- efekt końcowy jako całość merytoryczno-redakcyjna
- kwestie poboczne i końcowe (biogramy autorów, podziękowania, tworzenie indeksu, zaświadczenia, zgody na publikację tekstów, etc.)

Co dalej? – finalizacja i uzupełnienia
- dostępność tytułu na polskich i zagranicznych rynkach (Google, Amazon, etc.)
- zabiegi wokół promowania tytułu na polskim rynku wydawniczym (biblioteki, Informacja Bibliograficzna PTS, etc.)
- finanse konferencyjne a finanse publikacyjne
- kwestie nakładu i jego rozliczania
- kwestie recenzji i recepcji w środowisku
- egzemplarze autorskie i ich dystrybuowanie
- suma drobnych sukcesów i porażek
- podsumowanie, puenta, perspektywy dalszej współpracy

 
Serdecznie zapraszamy !