Od Kłajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury

Spotkanie dyskusyjne z książką Andrzeja Saksona 

27 czerwca 2011r., godz. 12.00
Instytut Zachodni, ul. Mostowa 27 A w Poznaniu, sala na V piętrze


Organizatorzy:

Instytut Zachodni
Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego


Osoba odpowiedzialna:
 
dr Marek Nowak (IS UAM): e-mail: kawon.m@amu.edu.pl

 

W spotkaniu wezmą udział:
- prof. Marian Golka
- prof. Zbigniew Mazur
- prof. Hubert Orłowski
- prof. Andrzej Sakson

Moderator: dr Marek Nowak

Publikacja Andrzeja Saksona, pt. "Od Kłajpedy do Olsztyna..." ukazała się jako XXV tom wydawanej od 1957 roku przez Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, serii "Ziemie Zachodnie. Studia i Materiały". W serii tej prace publikowali liczni badacze zajmujący się głównie socjologią Ziem Zachodnich.


Serdecznie zapraszamy !!!

Plakat (PDF)