Narracje planistyczne, rozwój miejskich społeczności
i innowacja społeczna: przykład planowania strategicznego
w Sheffield

Spotkanie dyskusyjne z wykładem dra Konrada Miciukiewicza (Instytut Socjologii UAM) 
 
23 maja 2011r., godz. 16.00
Collegium im. F. Znanieckiego WNS UAM (ul. Szamarzewskiego 89, foyer bud. E)


Spotkanie odbędzie się w ramach inicjatywy
"Hyde Park Szamarzewo"


Organizatorzy:
 
Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego


Osoby odpowiedzialne:
 
mgr Piotr Luczys (IS UAM),
e-mail: lurys-granat@wp.pl


 

Spotkanie to poświęcone jest narracjom planistycznym, które w latach 90-tych stały się motorem wielkich inwestycji publicznych i kompleksowej przebudowy miast północnej Anglii. W oparciu o te narracje ukuto także założenia zrównoważonego rozwoju miejskiego; próbując rozszyfrować niektóre z nich, powiedzmy:
   

  • Rozwój przestrzeni kultury i lokalna polityka kulturalna są szansą na przestrzenną, społeczną i ekonomiczną rewitalizację post-industrialnych miast.
  • ‘Dobre’ przestrzenie publiczne generują wysokie dochody z podatków lokalnych i integrują miejskie społeczności.
  • Partnerstwo publiczno-prywatno-społeczne pozwoli znaleźć równowagę pomiędzy strategicznym planowaniem ekonomicznym i interesami lokalnych społeczności.
  • Przestrzenie wielofunkcyjne o zróżnicowanej strukturze własności będą źródłem gospodarczego sukcesu i społecznej integracji.
  • Miasto i jego uniwersytet będą razem rozwijać nowoczesne ‘zielone’ technologie oraz tworzyć dochodowe małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Po dwudziestu latach, światowy kryzys gospodarczy i fiskalny, rozwój ekstremizmów społecznych oraz powrót konserwatywnych rządów i retoryki ‘odłączonych’ społeczności postawiły pod znakiem zapytania zarówno dalsze finansowanie programów lokalnych jak i same tezy zrównoważonego rozwoju miejskiego w północnej Anglii. Czy kulturowa rewitalizacja miast przyczynia się do tworzenia stabilnych miejsc pracy? Czy małe „kreatywne” przedsiębiorstwa są w stanie zastąpić brak strategicznych inwestycji? Czy miasta północnej Anglii mają szansę na zatrzymanie absolwentów elitarnych północno-angielskich uniwersytetów? Kto uczestniczy w kulturowym renesansie miast a kto nie? Czy przestrzenie publiczne przyczyniają się do społecznej integracji po prostu dlatego, że należą do miasta i można je odwiedzać za darmo? Czy terapia społeczna poprzez przestrzenie publiczne ma sens? Czy w ogóle kulturowy renesans ma sens w mieście, w którym 40% rodzin od lat czeka na mieszkania socjalne? ….

 

Spotkanie będzie się zmagać z tymi pytaniami – na które, po dwudziestych latach kulturowego renesansu miast, wciąż nie ma ani dobrych, ani jednoznacznych odpowiedzi – w oparciu o kilka przykładów strategicznego i partycypacyjnego planowania przestrzennego oraz inicjatyw oddolnych w Sheffield.


Plakat (PDF)