Książka: "Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce", red. Krzysztof Derejski, Jacek Kubera, Stanisław Lisiecki, Roman Macyra, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań  2012 (publikujemy całą książkę).

--------------

Książka: "Studiować socjologię w XXI wieku. Zbiór tekstów oraz wyników badań dotyczących studiów socjologicznych na polskich i zagranicznych uczelniach", red. Bogumiła Mateja, Barbara Pawłowska, Filip Schmidt, Michał Weres, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 2010 (publikujemy całą książkę).

--------------

Sprawozdanie: "Stosunki społeczne w czasach zawirowań - notatka z socjologicznego kongresu w Genewie", Marek Nowak, opublikowano w: "Kultura i Edukcja", nr 4/2011, s. 238-241 (publikujemy pełny tekst).

--------------

Książka: "Oceny rewitalizacji. Studium zmian na poznańskiej Śródce", Bartosz Kaźmierczak, Marek Nowak, Sławomir Palicki, Dominika Pazder, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2011 (publikujemy całą książkę).

-------------

The book: "Selling One`s Favourite Piano to Emigrate. Mobility Patterns in Central Europe at the Beginning of the 21st Century", edited by Jakub Isański and Piotr Luczys, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2011.

-----------

The book: "Declining Cities/Developing Cities: Polish and German Perspectives", edited by Marek Nowak and Michał Nowosielski, Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, Poznań 2008 (publikujemy całą ksiażkę).

-----------

Książka: "Metody badania społeczeństwa obywatelskiego. Doświadczenia praktyków", Marek Nowak, Michał Nowosielski red., Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008 (publikujemy wstęp i fragment artykułu). 

-----------

 Recenzja
(pt. "Jednym słowem o demokracji") książki: Demokracja (Krzysztof Brzechczyn, Jerzy Silski red.), wydanej przez Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2006.

-----------

Zeszyty Naukowe Instytutu Socjologii UAM - numer 0 (publikujemy pełny numer czasopisma, 2006r.)

-----------

Prezentujemy  książkę: O rewolucji. Obrazy radykalnej zmiany społecznej, Krzysztof Brzechczyn, Marek Nowak red., Widawnictwo Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2007 (publikujemy wstęp i wybrane artykuły). 
Dostępną na: www.poczytaj.pl)