Wiara Lecha świętuje Powstanie Wielkopolskie
Co wiemy o pozastadionowej aktywności kibiców?

spotkanie dyskusyjne

13 kwietnia 2011r. (środa), godz. 17.45
Instytut Socjologii UAM, s. 112 (ul. Szamarzewskiego 89, bud. C, I piętro)Organizatorzy: 
Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Instytut Socjologii UAM

Osoba odpowiedzialna: 
mgr Przemysław Nosal (IS UAM), e-mail: przemyslaw.nosal@gmail.com 

Program:

1. Wystąpienia:
     - Łukasz Bogaczyk (przedstawiciel Wiary Lecha)
     - mgr Przemysław Nosal (Instytut Socjologii UAM)
     - dr Tomasz Sahaj (AWF)
     - dr Marek Nowak (Instytut Socjologii UAM)
     - dr Paweł Śliwa (Instytut Socjologii UAM)
     - dr Krzysztof Bondyra (Instytut Socjologii UAM)

2. Dyskusja

Punktem wyjścia do dyskusji są obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego, organizowane przez poznańskich kibiców.

Zapraszamy do dyskusji !!!

Materiały dodatkowe:

Plakat (PDF)
Program meczowy, w którym zamieszczona została relacja z marszu, będącego przedmiotem dyskusji (s. 19-21) (PDF)

Sprawozdanie ze spotkania (autor: dr Marek Nowak) (PDF)
Patriotyzm i patriotyzm lokalny w kontekście pozastadionowej aktywności kibiców futbolowych - głos w dyskusji (autor: dr Tomasz Sahaj) (PDF)
O biało-niebieskiej polityce miejskiej - głos w dyskusji (autor: dr Marek Nowak) (PDF)