Zintegrowane planowanie rozwoju miast.
O potrzebie rewolucji instytucjonalnej w Poznaniu

Spotkanie dyskusyjne z wykładem dra Andreasa Billerta, specjalisty od rewitalizacji i zarządzania miastem.

28 marca 2011r., godz. 16.00
foyer Collegium im. F. Znanieckiego WNS UAM (ul. Szamarzewskiego 89, bud. E)


Spotkanie odbędzie się w ramach inicjatywy
"Hyde Park Szamarzewo"


Organizatorzy: 
Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Stowarzszenie My-Poznaniacy


Osoba odpowiedzialna:
 
dr Marek Nowak (OP PTS, OP SFR, IS UAM), e-mail: kawon.m@amu.edu.pl


Dotychczasowe formy podejmowania decyzji i punktowego rozmieszczania inwestycji, inspirowane zapotrzebowaniem inwestorów, upodabniają miasto do hipermarketu, w którym o procesach inwestycyjnych decyduje "układ półek" i "wysokość wzroku", a nie potrzeby rozwojowe całości. W konsekwencji struktury urbanistyczne, w których żyjemy, zaczynają być coraz bardziej odległe od tego, czym są w Europie północno-zachodniej, na Wyspach Brytyjskich, czy na Półwyspie Iberyjskim.


Zarządzanie miastem w obliczu ewidentnych zjawisk dezurbanizacyjnych i suburbanizacyjnych dostrzeganych w centrach polskich miast stanowi coraz bardziej palące wyzwanie i skłania do przemyślenia na nowo filozofii zarządzania. Choć nie ma tu „drogi na skróty”, zmiany są niezbędne. Dyskusja będzie zmierzała do wskazania alternatywy i polemiki z jej założeniami.


Spotkanie poprowadzi prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski (prodziekan ds. naukowych i studiów doktoranckich WNS UAM, pomysłodawca „Hyde Park Szamarzewo”)

Plakat (PDF)