Ideologizacja miejskości / miejskość ideologii


Spotkanie dyskusyjne z Krzysztofem Nawratkiem
Wykładowca architektury w School of Architecture, Design and Environment w Plymouth, autorem monografii, z których najbardziej znana (Miasto jako idea polityczna) jest kanwą spotkania
 
21 lutego 2011r., godz. 16.00
Collegium im. F. Znanieckiego WNS UAM (ul. Szamarzewskiego 89, bud. E, sala D)


Organizatorzy: 
Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Instytut Socjologii UAM


Osoby odpowiedzialne:
 
dr Marek Nowak (OP PTS, OP SFR, IS UAM), e-mail: kawon.m@amu.edu.pl


Mówienie o przestrzeni wyizolowanej od ideologii przeczy jej konstrukcji i publicznemu charakterowi, ale również światopoglądowemu zorientowaniu jej użytkowników. Skala, forma i organizacja przestrzeni pozostają silnie podporządkowane interesom klas dominujących, poglądom politycznym twórców, a także nawykom użytkowania mieszkańców, które stanowią artykulację postaw, potrzeb i uznawanych wartości. Ideologiczność przestrzeni miejskiej nie stanowi tym bardziej zaskoczenia, gdy pomnimy słowa Louisa Althussera – jeśli wzbraniamy się przed określaniem czegoś jako „ideologia” to bardzo prawdopodobne, że to właśnie nią jest. Na szczególną uwagę zasługuje jednak sprzężenie zwrotne ukryte za fasadą tego oczywistego zjawiska – to, w jaki sposób ideologia staje się / jest „miejska”. Na ile czynniki miastotwórcze determinują „ideologiczne dopasowanie”? Na ile ekspansywna urbanizacja świata generuje nowe formaty ideologii, w których miasto przestaje być jedynie nośnikiem a staje się konstytutywnym czynnikiem? Gdzie należy poszukiwać źródeł narodzin idei obywatela plug-in na tle współczesnej redukcji zapotrzebowania na przestrzenie publiczne? Do pochylenia się nad tymi, jak i podobnymi pytaniami, skłania lektura książki Krzysztofa Nawratka, pt. Miasto jako idea polityczna (2008), której tezy stanowić będą polemiczne punkty wyjściowe planowanej dyskusji i tło odniesienia dla wystąpień panelistów.

W spotkaniu udział zadeklarowali:

mgr Piotr Luczys (Instytut Socjologii UAM), który przedstawi postać gościa i zrekonstruuje wybrane wątki książki poświeconej miastu jako idei politycznej. Dalej zbiorą głos, odnosząc się do wybranych kwestii: dr Monika Matusiak (Katedra Ekonomki Przestrzennej i Środowiskowej UE), dr Przemysław Pluciński (Instytut Historii UAM), dr Marek Nowak (Instytut Socjologii UAM). 

W formie podsumowania i polemiki głos zabierze, autor książki, Krzysztof Nawratek.

Spotkanie poprowadzi prof. UAM dr hab. Marek Krajewski (Zastępca Dyrektora Instytutu Socjologii UAM ds. naukowych)

K. Nawratek - Miasto jako idea polityczna (pełny tekst książki do pobrania ze strony projektu "Otwórz Książkę": PDF)
Plakat (
PDF)

 


Informacja o imprezach towarzyszących z udziałem Krzysztofa Nawratka


19 luty - warsztatry miejskie Lagos / Koolhas - Nawratek / Poznań. Miasto to nie ludzie: przestrzeń mediacji i kooperacji organizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM (więcej szczegółów)

22 luty - prelekcja K. Nawratka, pt. Pustka, która łączy: miasto wobec konwencji, instytucji i organizacji, inicjująca cykl wykładów "Miasto jako idea polityczna", organizowanych przez Pracownię Pytań Granicznych UAM (więcej szczegółów)

23 luty - K. Nawratek weźmie udział w debacie, pt. Poznań - miasto czy obszar zurbanizowany? organizowanej w Teatrze Ósmego Dnia. W debacie wezmą także udział radni: Tadeusz Dziuba (PiS) i Grzegorz Ganowicz (PO). Spotkanie poprowadzi Lech Mergler ze Stowarzyszenia "My-Poznaniacy" (więcej szczegółów)