Zdarzenie oczami socjologa

 Dyskusja na temat naukowych komentarzy wydarzeń społecznych towarzyszących żałobie narodowej w dniach 10-18 kwietnia 2010r.

13 maja 2010r., godz. 13.30
Instytut Socjologii UAM, sala 112Organizatorzy: 
Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
Instytut Socjologii UAM


Osoba odpowiedzialna:
 
dr Marek Nowak (OP PTS, IS UAM)
e-mail: marek.nowak@amu.edu.pl


  
          Ostatnie wydarzenia w jakich Polacy uczestniczyli w związku z katastrofą rządowego Tupolewa były szeroko komentowane przez socjologów. 
Z jednej strony była to zapewne jedna z bardzo rzadkich szans na realizację idei ‘socjologii publicznej’, z drugiej ujawniła się daleko idąca amorficzność wyjaśnień i interpretacji. Katastrofa-zdarzenie stała się zatem w sposób nieoczekiwany zapisem kondycji samej socjologii i jakości udziału socjologów w przestrzeni publicznej.
Udział w tym wielogłosie socjologów poznańskich nie był znaczący, co oddaje jak sadzę w nasze ręce szanse dokonania refleksyjnej interpretacji zarówno treści przekazu (jaki był Polakom „serwowany”), jak i wyciągnięcia na tej podstawie wniosków. 


Spotkanie wykorzystujące formułę moderowanej dyskusji obejmowało będzie:
  1. wprowadzenie do kontekstu społecznego wydarzeń pod Smoleńskiem;
  2. zarysowanie głównych osi interpretacyjnych masowych zjawisk towarzyszących zdarzeniom oraz odpowiedzenia na dwa pytania:

Jakie cechy ma polska ‘publiczna socjologia zdarzenia’?

Jaki jest udział socjologów w debacie publicznej, na podstawie doświadczeń z ostatnich kilku tygodni?    
 

Zaproszeni goście poproszenia zostaną o zagospodarowanie 10-15 minutowych wypowiedzi oraz udział w otwartej dyskusji.
  


Ramowy plan dyskusji:

1) Komentarz moderatora - dr hab. Aldona Żurek (3 min.);

2) Wprowadzenia dotyczące atmosfery, jaka panowała na Krakowskim Przedmieściu wraz z prezentacją zdjęć przedstawi dr Jakub Isański 
(10 min.);

3) Rekonstrukcję głównych kierunków interpretacji socjologicznych przedstawi dr Marek Nowak (10 min.);

4) Kolejno, głosy w dyskusji zabiorą: nie-socjolog, prof. Krzysztof Brzechczyn; prof. Rafał Drozdowski; prof. Ryszard Cichocki 
(każdy głos po ok. 10 min.);

5) Każdy z uczestników dyskusji będzie miał okazję do komentarzy (po 5 min.);

6) Oddany zostanie głos zaproszonym komentatorom: prof. Marianowi Golce i dr Krzysztofowi Bondyrze (po 5 min.);

7) Otwarta moderowana dyskusja zakoczy spotkanie.


Spotkanie planowane jest na 1 godzinę i 45 minut.


Więcej szczegółów (PDF)