Klasa kreatywna - produktywni innowatorzy
czy mit socjoekonomiczny?

Dyskusja wokół książki Richarda Floridy pt. The Rise of the Creative Class: And How It`s Transforming Work, Community and Everyday Life ("Narodziny klasy kreatywnej")
 
20 grudnia 2010r., godz. 15.30
Collegium im. F. Znanieckiego WNS UAM (ul. Szamarzewskiego 89, foyer bud. E)


Spotkanie odbędzie się w ramach inicjatywy
"Hyde Park Szamarzewo"
Organizatorzy:
 
Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
Oddział Poznański Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji
Narodowe Centrum Kultury


Osoby odpowiedzialne:
 
mgr Piotr Luczys (OP PTS, OP SFR, IS UAM),
e-mail: lurys-granat@wp.pl
dr Marek Nowak (OP PTS, OP SFR, IS UAM), e-mail: kawon.m@amu.edu.pl


  

Okazją do spotkania jest premiera polskiego tłumaczenia książki R. Floridy, która będzie miała miejsce na przełomie listopada i grudnia 2010r. (książka ukaże się nakładem Narodowego Centrum Kultury). Dyskusję panelową z udziałem zaproszonych gości chcemy wpisać w formułę cyklicznych spotkań „Hyde Park Szamarzewo”, połączoną ze spotkaniem Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, pod patronatem Narodowego Centrum Kultury.


Tematy do dyskusji:

-         „klasa kreatywna” – czy naprawdę istnieje?

-         media społecznościowe a „klasa kreatywna”

-         kryzys ekonomiczny a potencjał klasy kreatywnej (świat, Europa, Polska)

-         „miasta jutra” – 3T czy 3M? „Technologia – talent – tolerancja” czy „Miasto – masa – maszyna”?

-         „miasta kreatywne” a „miasta metropolitalne” – podobieństwa, różnice, kontynuacje

-         czy polskie miasta są „miastami kreatywnymi”?

-         wykluczające potencje koncepcji R. Floridy – co z tymi, którzy „kreatywni” nie są?

 

Forma: 10-12 min. dla każdego z panelistów (czas na odniesienie się do dyskutowanych tematów) + dyskusja pomiędzy panelistami / głosy z sali

Wprowadzenie / moderowanie dyskusji: prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski (prodziekan ds. naukowych i studiów doktoranckich WNS UAM, pomysłodawca „Hyde Park Szamarzewo”)


Goście / paneliści:

prof. UAM dr hab. Michał Chmara (Instytut Socjologii UAM)

dr Monika Matusiak (Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UE)

dr Andrzej W. Nowak (Instytut Filozofii UAM)
dr Marek Nowak (Instytut Socjologii UAM)

 

Dodatek - dwa teksty związane z koncepcją „klasy kreatywnej” w  kontekście ostatniego kryzysu finansowego 2007-2010:
1) R. Florida – „How the Crash Will Reshape America” (w: “The Atlantic”, marzec 2009r.) (PDF)
2) komentarz do powyższego: K. Varnelis - "On the Reshaping of America" (PDF)

Plakat (PDF)