Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa


Zapraszają na międzynarodową konferencję:


Mobilność we współczesnym świecie
Społeczna i przestrzenna mobilność w Europie Środkowej

[Mobility in the contemporary world. Social and spatial mobility in contemporary Central Europe]


(23-24 września 2010, Poznań)


PROGRAM KONFERENCJI
PLAKAT
ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY


Książka: "Selling One`s Favourite Piano to Emigrate. 
Mobility Patterns in Central Europe at the Beginning of the 21st Century"Komitet organizacyjny:
dr Jakub Isański, dr Krzysztof Bondyra, dr Mikołaj Jacek Ł
uczak, dr Marek Nowak, mgr Piotr Luczys

Kontakt:
dr Jakub Isański (
isan@amu.edu.pl)
mgr Piotr Luczys (lurys-granat@wp.pl)


Celem konferencji jest spotkanie naukowców, badaczy i osób zainteresowanych społecznymi zagadnieniami mobilności we współczesnej Europie Centralnej. Mobilność będzie analizowana w kontekście zachodzących procesów społecznych i demograficznych, szczególnie w kontekście mobilności społecznej i jej determinantów. Uczestnicy będą mieli okazję do przedstawienia i porównania własnych doświadczeń i wyników badań, w tym także projektów o zasięgu międzynarodowym. Przewidujemy także, iż konferencja będzie okazją do nawiązania kontaktów pomiędzy badaczami zajmującymi się tematyką mobilności na obszarze Europy Centralnej.

Obrady (w języku polskim i angielskim) będą się odbywały na terenie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 91, bankiet odbędzie się w budynkach Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa przy ul. Kutrzeby 10 w Poznaniu.

Proponowane obszary wystąpień:

  1. Migracje w Europie Centralnej – kontekst historyczny
  2. Migracje w Europie Centralnej – współcześnie
  3. Społeczne konsekwencje migracji w Europie
  4. Migracje w Europie po 1 maja 2004 roku
  5. Migracje zarobkowe – przyczyny, przykłady, przewidywania.
  6. Przyszłość migracji.
  7. Społeczna ruchliwość jako konsekwencje migracji przestrzennych.
  8. Psychologiczne zjawiska związane z migracjami międzynarodowymi.
  9. Drenaż mόzgόw w kontekście międzynarodowych migracji w Europie Centralnej.
  10. Patologie związane z migracjami międzynarodowymi.

 

Termin zgłoszeń i abstraktόw (w języku angielskim): 
15 lipca 2010

Informacje o przyjęciu referatόw: 
15 sierpnia 2010

Termin nadsyłania tekstόw wystąpień konferencyjnych (w języku angielskim lub polskim): 
1 września 2010


UWAGA!!! 
Organizatorzy nie zapewniają noclegό
w, możemy jednak pomόc w rezerwacji hotelu w dogodnej lokalizacji.

 

Opłata konferencyjna: 15 Euro

Opłata konferencyjna przed 30 sierpnia 2010: 10 Euro


Informacja o konferencji na stronie anglojęzycznej OP PTS