15. grudnia o godz. 15.00 zapraszamy na spotkanie z prof. Mirosławą Marody

„Indywidualizacja jako forma uspołecznienia”,

ktόre odbędzie się w sali C budynek E Instytutu Socjologii UAM, ul. Szamarzewskiego 91