Instytut Filozofii UAM
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu
Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

zapraszają na dyskusję panelową pt.

Realny socjalizm - Solidarność - transformacja
(11 października 2012r., godz. 12.00-15.30,
sala konferencyjna AB DS "Jowita", ul. Zwierzyniecka 7, Poznań)

Dyskusja poświęcona będzie zbiorowi pism Leszka Nowaka, pt. Polska droga do socjalizmu. Pisma polityczne 1980-1989.
W dyskusji udział wezmą: prof. prof. Roman Bäcker, Ryszard Cichocki, Zbigniew Kwieciński, Jacek Raciborski, Jadwiga Staniszkis

Więcej informacji:

Plakat (PDF)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową pt.

Społeczeństwo sieciowe - między wolnością a zniewoleniem
(9 marca 2012r., Poznań)

Więcej informacji (opis konferencji, opłaty konferencyjne, date kontaktowe):

http://www.wsnhid.pl/wydarzenia-aktualnoci-342/2497-konferencja-naukowa-spoeczestwo-sieciowe-midzy-wolnoci-a-zniewoleniem.html

Formularz zgłoszeniowy:
DOC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katedra Socjologii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy,
Instytut Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
oraz
Urząd Miasta Bydgoszczy

zapraszają na ogólnopolskie seminarium metodologiczne pt.

O potrzebie badania kultury i polityki kulturalnej miasta
(29 września 2011r., Bydgoszcz)

Więcej informacji (opis inicjatywy, terminy zgłoszeń, kryteria publikacyjne): 
PDF

Karta zgłoszeniowa:
DOC

Bieżące informacje na temat seminarium dostępne są pod adresem:

http://www.is.wsg.byd.pl/index.php?id=120&submenu=107

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wolnościowy Klub Dyskusyjny zaprasza na dyskusję pt.
„Ruch pracowniczy i globalizacja od 1870 roku do dziś”
15 października (czwartek), Rozbrat, ulica Pułaskiego 21a

Spotkanie dyskusyjne nt. książki Beverly J. Silver „Globalny proletariat”.

W dyskusji udział wezmą:
- dr Przemysław Pluciński, socjolog (Instytut Historii UAM),
- Przemysław Wielgosz, redaktor naczelny Le Monde Diplomatique – edycja polska,
- Jarosław Urbański, związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza, Federacja Anarchistyczna

Książka „Globalny proletariat” to plon wieloletnich, pionierskich badań nad światową dynamiką ruchów pracowniczych. Odrzucając europocentryzm i ograniczenie pola analizy do poszczególnych państw narodowych Beverly J. Silver dowiodła, że modne koncepcje końca pracy, wygaśnięcia walki klas i upadku historycznej roli klasy robotniczej nie mają podstaw empirycznych. Globalizacja nie tylko nie zakończyła walk klasowych, ale przeciwnie, sprawiła, że wybuchają dziś w nowych miejscach, z nową, nieznaną wcześniej siłą. Ośrodki walk pracowniczych przemieszczają się. Konflikty wybuchają wszędzie tam gdzie poszukujący taniej siły roboczej kapitał przenosi produkcję, a także w nowych, wiodących gałęziach gospodarki. Jeżeli w połowie XX wieku areną najważniejszych walk pracowniczych były Europa i Ameryka Północna, to obecnie dzieje się tak w Chinach, Indiach, Południowej Afryce, Ameryce Łacińskiej. Co więcej, kryzys modelu neoliberalnego i seria nowych wojen imperialistycznych sprawiły, że walka klas z nową siłą powróciła do USA i UE. Dziś polem walk pracowniczych jest już nie tylko przemysł motoryzacyjny, jak to było w XX w., ale także transport, usługi producenckie i osobiste, przemysł edukacyjny... Nowym strategiom wyzysku odpowiadają nowe formy organizacji i oporu siły roboczej, a odpowiedzią na globalizację kapitału i towarzyszące jej wojny staje się nowy internacjonalizm. Walka między siłą roboczą a kapitałem decyduje o kształcie naszego świata.

Beverly J. Silver – amerykańska socjolożka i historyczka. Profesor socjologii na Johns Hopkins University w Baltimore, gdzie pracuje w Institute for Global Studies in Culture, Power and History. Przez wiele lat była członkinią World Labor Research Group działającej w Fernand Braudel Center na uniwersytecie w Binghamton. Autorka pionierskich prac na temat ruchów pracowniczych w perspektywie globalnej. Jest współautorką (wraz z Giovannim Arrighim) książki Chaos and Governance in the Modern World-System (1999). Praca Globalny proletariat (Forces of Labor) uznana została za najlepszą książkę naukową 2005 r. przez Amerykańskie Towarzystwo Socjologiczne.
 
-----------------------------------------------
Zapraszamy do udziału w konferencji:

Przemiany polityczne w Polsce w latach 1988-1991
na tle upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej
 
organizowanej przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu w dniach 5-6 listopada 2009
 
Miejsce obrad: Aula im. Biskupa Jana Lubrańskiego
w Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu 
---------------------------
Program konferencji:

Dzień I – 5 listopada 2009
 
9:00-90:20 Otwarcie konferencji
 
Sesja I: Miejsce Polski w przemianach w Europie Środkowo-Wschodniej
 w latach 1988-1991
 
9:20-9:40 Dr Konrad Białecki, (IPN, Oddział Poznań), Dlaczego zgasło „Słońce Karpat”? Geopolityczne i wewnętrzne uwarunkowania upadku dyktatury Nicolae Ceausescu.
9:40-10:00 Dr Janusz Okrzesik (Wydział Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej), Jesień Ludów w perspektywie lokalnej: współpraca polskiej i czeskiej opozycji demokratycznej w latach 1988-1990 na Podbeskidziu i Północnych Morawach.
10:00-10:20 Mgr Jan Olaszek (Instytut Historii PAN/Biuro Edukacji Publicznej IPN) Polska wobec exodusu obywateli NRD w 1989 r.
10:20-10:40 Mikołaj Roszak (Instytut Historii UAM), Współczesne koncepcje transformacji ustrojowych na przykładzie krajów byłego bloku komunistycznego w Europie na przełomie 80 i 90 lat minionego wieku.
10:40-11:00 Mgr Kinga Alicja Kowalik (Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie)Podobieństwa i różnice w przemianach ustrojowych państw Europy Środkowo-Wschodniej.
 
11:00-11:40 Dyskusja
11: 40-12:10 Przerwa

 
Sesja II: Interpretacje przełomu politycznego w Polsce
 
12:10-12:35 Prof. Dr hab. Janusz Goćkowski (Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku), Całościowa inżynieria społeczna jako postępowanie przywracające normalność ustroju życia zbiorowego.
12:35-13:00 Dr Dariusz Dobrzański (Instytut Filozofii UAM), Porozumienie przy Okrągłym Stole w kontekście racjonalności komunikacyjnej Jurgena Habermasa,.
13:00-13:25 Prof. UAM Dr hab. Krzysztof Brzechczyn (IPN, Oddział Poznań/Instytut Filozofii UAM), Okrągły Stół w świetle koncepcji kompromisu społecznego.
 
13:25-14:00 Dyskusja
14:00-15:20 Przerwa
 
 
Sesja III: Od Okrągłego Stołu do wolnych wyborów
 
15:20-15:40 Mgr Paulina Codogni (Collegium Civitas), Wybory kontraktowe w rozmowach między stroną koalicyjno-rządową a stroną solidarnościowo-opozycyjną w przededniu i w trakcie obrad Okrągłego Stołu.
15:40-16:00 Dr Jolanta Hajdasz (Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu), Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa - strategia i taktyka programowa w latach 1988 -91..
16:00-16:20 Lech Dymarski (Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych), Spojrzenie spod Okrągłego Stołu.
 
16:20 – 16:40 Przerwa 
 
16:40-17:00 Dr Rafał Reczek (IPN, Oddział Poznań), Reakcje społeczeństwa i władz województw poznańskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i zielonogórskiego wobec obrad „okrągłego stołu” i przygotowań do wyborów czerwcowych 1989 roku.
17:00-17:20 Janusz Pałubicki, Refleksje wokół Okrągłego Stołu.
 
17:20- 18:00Dyskusja

 
Dzień II - dzień 6 listopada 2009
 
Sesja III: Od Okrągłego Stołu do wolnych wyborów
 
9:20-9:40 Dr Dorota Gałaszewska-Chilczuk (IPN, Oddział Lublin), Największy wróg systemu i realny sojusznik opozycji? Rozważania o roli NZS w wydarzeniach  1989 roku.
9:40-10:00 Mgr Przemysław Zwiernik (IPN, Oddział Poznań), Niezależne Zrzeszenie Studentów w Poznaniu wobec rozmów i decyzji Okrągłego Stołu w 1989 r.
10:00-10:20 Mgr Marcin Kluzik (Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie), Stosunek Liberalno – Demokratycznej Partii ”Niepodległość” do koncepcji dialogu i porozumienia z komunistami. LDP „N” wobec rozmów w Magdalence i postanowień „Okrągłego Stołu”.
10:20-10:40 Mgr Paweł Antkowiak (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM), Restytucja samorządu jako efekt przemian politycznych 1989 roku.
 
10: 40- 11:20 Dyskusja
11:20-12:00 Przerwa

 
Sesja IV: Przełom 1989 roku w świadomości społecznej
 
12:00-12:20 Dr Agnieszka Kula(Instytut Filologii Polskiej UAM), Gdy już ostygną emocje… Rekonstrukcje świadomości przełomu na przełomie ostatnich 20 lat.
12:20-12:40 Dr Monika Grzelka (Instytut Filologii Polskiej UAM) W poszukiwaniu tożsamości – prasowe dyskusje wokół inteligencji i jej roli po komunizmie (1988-1991).
12:40-13:00 Dr Małgorzata Lisiewicz (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego), Wpływ przełomu społeczno-politycznego lat 1989-1991 na kształtowanie się polskiej tożsamości narodowej. Dylematy narodowej galerii sztuki pod koniec XX wieku.
13:00-13:20 Prof. Dr hab.Dobrochna Dabert (Instytut Filologii Polskiej UAM), Doświadczenie przełomu 1989 roku w polskim kinie.
13:20-14:00 Dyskusja
14:00-15:20 Przerwa 

 
Sesja V: Przełom 1989 roku w Polsce w świadomości historycznej
 
15:20-16:00 Dr Adam Mielczarek (Zakład Społeczeństwa Obywatelskiego IFiS PAN), Polskie przemiany w oczach szeregowych działaczy podziemia.
16:00-16:20 Mgr Marta Maciszewska (Instytut Filozofii UAM), Po co Nam Wasza „Solidarność”, czyli o solidarności z perspektywy współczesnego pokolenia młodych ludzi.
 
16:20-16:40 Przerwa
 
16:40-17:00 Dr Piotr Leśniewski (Instytut Filozofii UAM), Rewolucja kontrracjonalna. O tak zwanym polskim przełomie w świadomości społecznej.
17:00-17:20 Dr Paweł Stachowiak (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM), Kościelna narracja o Okrągłym Stole po 1989 r. Szkic o ewolucji pamięci."
17:20-17:40 Mgr Jerzy Janiszewski, Historiograficzne interpretacje przemian ustrojowych w Polsce.
17:40-18:00 Mgr Sebastian Zaborowski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego), „Gruba kreska” - mit, czy rzeczywistość? Kwestia rozliczenia z przeszłością w dyskursie publicznym.
18.00-18:40 Dyskusja
 
18:40 Zakończenie konferencji