INSTYTUT SOCJOLOGII UAM

ODDZIAŁ POZNAŃSKI PTS

 

Z a p r a s z a j ą

 

na spotkanie z książką Profesora Józefa Baniaka

 ŚWIADOMOŚĆ RELIGIJNA I MORALNA

MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W POLSCE.

STUDIUM SOCJOLOGICZNE

(Homini, Kraków 2008)

 

 Książkę prezentuje: dr Jakub Isański

 

 Termin spotkania: poniedziałek 9 listopada 2009 r. godz. 11:30

Sala 112 Instytutu Socjologii UAM, budynek C przy ul. Szamarzewskiego 89/91