16. listopada 2009, o godz. 11.30, w s. D
Instytutu Socjologii UAM odbędzie spotkanie z

prof. Bohdanem Jałowieckim

(UW Warszawa) na temat współczesnych problemów badawczych socjologii miasta.

 

Profesor Jałowiecki jest jednym z najbardziej znaczących i aktywnych współczesnej socjologii miasta i przestrzeni w Polsce, opublikował szereg tekstów naukowych i raportów z badań opisujących przemiany zachodzące we współczesnych miastach Polski. Jest współautorem podręcznika akademickiego ‘Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej’, niedawno ukazała się jego książka ‘Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku’.

 

Serdecznie zapraszamy