Katedra Socjologii Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego mają zaszczyt zaprosić do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji:  
 

Polska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej: 
rozczarowania czy spełnione nadzieje?
która odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2009 r. w Poznaniu.
 
PROGRAM KONFERENCJI

Pierwszego maja 2009 roku mija pięć lat od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Polskie społeczeństwo ocenia akcesję w Unii w oparciu o własne doświadczenia oraz dokonuje pierwszego poważnego bilansu zysków i strat. Polska przestaje być nowicjuszem w UE – warto zatem dokonać rzetelnego podsumowania pierwszych pięciu lat członkostwa naszego kraju w Zjednoczonej Europie.
Celem konferencji jest odpowiedź na pytanie: czy szanse, jakie otrzymała Polska wraz z przystąpieniem do UE zostały w pełni wykorzystane? W jakich dziedzinach można mówić o spełnionych nadziejach, w jakich zaś – o rozczarowaniu? Jakie koszty dostosowawcze ponosi polskie społeczeństwo?
Zmiany w takich sferach jak: edukacja, rynek pracy, polityka, kultura, medycyna są zauważalne i odczuwalne dla współczesnego Polaka. Organizatorów interesują zarówno diagnozy dotychczasowych zmian, możliwe prognozy na przyszłość, jak również teoretyczne wizje procesu integracji – wszystko przez pryzmat funkcjonowania przemian i nowości w polskim społeczeństwie w praktyce.
Przygotowując konferencję, organizatorzy mają zamiar stworzyć okazję do spotkania się przedstawicieli różnych środowisk naukowych, dla których dyskusja na temat oceny funkcjonowania naszego kraju w Unii Europejskiej jest szczególnie ważna i interesująca. Szczególny nacisk kładziony jest na interdyscyplinarny charakter spotkania, na to aby stworzyć szerokie pole do wymiany poglądów, opinii i doświadczeń przedstawicieli nauki, którzy potrafią naświetlić temat z możliwie wielu perspektyw.
 
Zgłoszenia uczestnictwa wraz ze streszczeniami prosimy przesyłać do dnia
15 października 2009 r. na adres mailowy:
 
olimpia@amu.edu.pl lub nicolaus.pl@gmail.com
 
Informacja o zaakceptowaniu zgłoszonego przez Państwa abstraktu zostanie wysłana do dnia 31 października 2009 r.
 ---
 
Koszt uczestnictwa w konferencji: 400 zł, dla Członków Polskiego Towarzystwa Socjologicznego 350
 
Wpłat prosimy dokonywać na konto: 24 1140 1124 0000 5820 5200 1013, podając w tytule hasło: Europa, do dnia 10 listopada 2009 r.
 
Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, poczęstunek w trakcie obrad, uroczysty bankiet.
 
Organizatorzy przewidują wydanie publikacji w formie recenzowanej monografii.
 
Konferencja odbędzie się w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, przy ul. Kutrzeby 10 w Poznaniu. Szkoła usytuowana jest w centrum miasta, 5 min drogi od hotelu, w którym goście konferencyjni mają możliwość zarezerwowania noclegu.
 
 
Zakres problemowy konferencji:
 
1. Teoretyczne wizje procesu integracji
2. Edukacja: reformy edukacji, standaryzacja systemu kształcenia, zmiany w systemie kształcenia na poziomie wyższym, zjawisko tzw. drenażu mózgów;
3. Prawo i gospodarka: migracje, wolny przepływ osób, kapitału i towarów – uwarunkowania prawne a praktyka, rynek pracy;
4. Polityka: polityka zagraniczna, polska klasa polityczna w Europarlamencie;
5. Kultura: media, społeczeństwo informacyjne, płeć, równouprawnienie, zmiany obyczajowe;
6. Medycyna: problemy ekonomiczne, prawne i moralne pojawiające się w tej dziedzinie, a wynikające z akcesji do UE;
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
 
Przewodnicząca Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Renata Suchocka

Komitet Naukowy:
prof. dr hab. Janusz Karwat, prof. dr hab. Andrzej Kwilecki, prof. dr hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyński prof. dr hab. Waldemar Łazuga, prof. dr hab. Anna Michalska, prof. dr hab. Andrzej Sakson, prof. dr hab. Jacek Tittenbrun, prof. dr hab. Maria Tomczak, prof. dr hab. dr Monika Frąckowiak-Sochańska, dr Radosław Miński, dr Żaneta Polowczyk; dr Stanisław Zakrzewski, dr Jakub Isański, dr Marek Nowak, dr Mikołaj Jacek Łuczak, dr Joanna Mazur-Łuczak
 
kontakt: Mikołaj Jacek Łuczak                             Joanna Mazur-Łuczak
tel.: 502 520 138                                                    tel.: 506 144 715
e-mail: nicolaus.pl@gmail.com                          e-mail: olimpia@amu.edu.pl