Klęska „Solidarności” i co dalej?


13 czerwca (piątek), godzina 17.00, panel dyskusyjny z udziałem Davida Osta


Organizatorzy: Oddziały Poznańskie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Instytut Socjologii UAM oraz Klub-Księgarnia Głośna samotność.


Miejsce: Głośna samotność, ul. Ratajczaka 18 (przy pasażu Apollo)

Ponad rok temu na rynek wydawniczy weszła książka zatytułowana "Klęska Solidarności" amerykańskiego socjologa Davida Osta, od wielu lat badawczo zajmującego się Polska i Europą Środkową. Od czasu wydania książki, a jeszcze w większym stopniu od jej napisania, wiele się w Polsce zmieniło, a zamiana ta w skrajnych interpretacjach miała charakter quasi-rewolucyjny. Jeżeli zaakceptować takie postawienie sprawy, można uznać, że w naszym kraju na przestrzeni ostatnich lat dokonały się dwie radykalne zmiany polityczne: swego rodzaju rewolucja konserwatywna, jaką zwykło się wiązać z projektem IV RP, a następnie jej dekonstrukcja, która w gorączce społecznej dyskusji i kolejnych wyborów parlamentarnych nabrała kształtu nieco zaskakującej kontrrewolucji. Choć współczesność wydaje się charakteryzować pewne wyciszenie nastrojów i emocji, to pytania jakie stawia Ost jednak powracają.

 

Istotna naszym zdaniem kwestia, jaką stawiamy przed uczestnikami panelu, dotyczy diagnozy rzeczywistości, która akcentuje ciągle słabą obecność w praktyce społecznej podmiotowości typu klasowego (co wiąże się z „ostowskim” problemem politycznego zagospodarowywania gniewu społecznego). A zatem, czy rzeczywiście jesteśmy już w "innym miejscu", poza rubikonem ponowoczesnego społeczeństwa liberalnego? Czy też wzorem logiki rewolucji, zmieniło się tak wiele, że nic się nie zmieniło?         

 

Uczestnicy panelu: David Ost, Jarosław Lange (przewodniczący wielkopolskiej "Solidarności"), Krzysztof Brzechczyn (IF UAM), Dariusz Dobrzański (IF UAM), Marek Nowak (IS UAM), Przemysław Pluciński (IS UAM). Panel poprowadzi Michał Chmara (IS UAM). 

 

Serdecznie zapraszamy!