Termin: 17 października (piątek) 
Dni Socjologa

Szczegóły projektu i zaproszenie do udziału prezentujemy na stronie: www.dnisocjologa.pl
 

Organizatorzy
:
Koło Naukowe Studentów Socjologii (członek Sekcji Kół Naukowych PTS);
Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego;
Instytut Socjologii UAM;
 
Projekt
:
‘Dni socjologa’ skierowany jest do studentów socjologii I roku i uczniów szkół średnich. Cele projektu są praktyczne, obliczone na poprawienie wyrazistości dyscypliny i wywołanie zainteresowania problematyką socjologiczną wykraczającą poza zagadnienia prezentacji wyników badan sondażowych. 

Dlaczego tego typu działania wydają się potrzebne?
Działania, które proponujemy mają na celu zmianę formuły mówienia o socjologii z czysto akademickiej na bardziej praktyczną, przez co rozumiemy odpowiedzi na dwa nasuwające się pytania: Czym współczesna socjologia się zajmuje oraz jakie korzyści mogą wynikać ze studiowania socjologii (przede wszystkim w sensie praktycznym)?

 W ramach Dni Socjologa (gra miejska)
Dla uczestników przygotowaliśmy „grę miejską” (city game) jako inspirację do spotkań warsztatowo-seminaryjnych w różnych (ważnych dla socjologów) miejscach miasta.
„Gra miejska” jest zaproszeniem do poznawania (nauki) przestrzeni miasta, jest połączeniem nauki i działania. Ta specyficzna forma łącząca w sobie zabawę i elementy edukacyjne pozwala uczestnikom na ujawnienie ukrytego dotychczas przed ich wyobraźnią wymiaru miasta. „Gra miejska” zmusza także do poszukiwania, stawiania pytań, rozwiązywania zagadek, kojarzenia faktów i realizacji zadań, w których jasno postawiony cel można zrealizować na kilka sposobów, zależnie od inwencji uczestników. W „grze miejskiej” są wygrani, nie ma przegranych, jej celem jest zdobycie określonej puli informacji. 
Szczegóły projektu opublikujemy na osobnej stronie, która jest obecnie w fazie przygotowania. 

Instytucje wspierające Dni socjologa:
Instytut Socjologii UAM;
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM;
Polskie Towarzystwo Socjologiczne.