– tak roboczo nazwaliśmy naszą inicjatywę – ma stanowić miejsce spotkań środowiska zainteresowanego szeroko pojmowaną problematyką społeczną. Planujemy, by organizowane spotkania łączyły w sobie zamysł dydaktyczny z forum dyskusji na temat współczesnych zagadnień społecznych i problemów teoretycznych.

Uczestnikami projektu są trzy instytucje: Instytut Socjologii UAM, Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Koło Naukowe Studentów Socjologii.
Osoby zainteresowane cyklicznym przesyłaniem szczegółowych informacji prosimy o przesłanie listu e-mailowego na nasze adres: socforum@amu.edu.pl