Szanowni Państwo,

redaktorzy niniejszej strony stawiają sobie za cel udostępnianie możliwie szerokiego zakresu informacji na temat działalności poznańskiej socjologii. Zdając sobie sprawę, że poznańska socjologia to nie tylko Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zdecydowani jesteśmy udostępniać naszą domenę wszelkim inicjatywom naukowym i popularyzatorskim, które poprzez wymianę informacji, stanowisk i opinii mogą służyć integracji środowiska. Oferujemy także swoją pomoc i pośrednictwo w realizacji projektów badawczych i konferencyjnych zgodnych z paragrafem 3 statutu.


"PTS jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadającym osobowość prawną".


Zapraszamy do współpracy i korzystania z publikowanych materiałów!

Zapraszamy do współtworzenia seminariów Oddziału Poznańskiego PTS!


To German Colleagues:

An Appeal and Invitation to Cooperation
First Polish-German sociological workshop "Declining Cities/Developing Cities"

Wykłady otwarte profesora Sławomira Magali

Wykład 1
Humanistyka wobec nierówności: etyczne aspekty tożsamości kulturowych

Wykład 2
Koncepcje zrównoważonego wzrostu a główne nurty współczesnej kultury

26 listopada 2012r. (poniedziałek), godz. 11.30 oraz 14.00
Wydział Nauk Społecznych UAM - Instytut Socjologii UAM"Rewitalizować" czy "być rewitalizowanym"? 
Ideologia procesów odnowy przestrzeni miejskiej


dyskusja panelowa wokół książki: B. Kaźmierczak, M. Nowak, S. Palicki, D. Pazder, Oceny rewitalizacji. Studium zmian na poznańskiej Śródce (Wyd. Naukowe WNS UAM, Poznań 2011)

18 stycznia 2012r. (środa), godz. 16.00
Collegium im. F. Znanieckiego WNS UAM (ul. Szamarzewskiego 89, foyer bud. E)Migracje poakcesyjne Polaków: wyzwania dla demografii 
i gospodarki


spotkanie z prof. dr hab. Krystyną Iglicką-Okólską

9 stycznia 2012r. (poniedziałek), godz. 11.00
s. 112 w Instytucie Socjologii UAM (ul. Szamarzewskiego 89, bud. C, I piętro)


Ostatni gasi światło / Ostatniego gryzie pies / Ostatni zawsze zostaje w matni / Jestem ostatni / Bo nie mam siły biec
Środkowoeuropejskie migracje: pogoń czy ucieczka?


dyskusja panelowa inspirowana pracami zbiorowymi poświęconymi zjawiskom migracji i mobilności, wydanymi w ostatnim czasie w Instytucie Socjologii UAM

30 listopada 2011r. (środa), godz. 16.00
Collegium im. F. Znanieckiego WNS UAM (ul. Szamarzewskiego 89, foyer bud. E)Users' Manual. Wydanie książki w Anglii - krótki przewodnik

spotkanie poświęcone procesowi wydawniczemu na przykładzie książki Selling One's Favourite Piano to Emigrate. Mobility Patterns in Central Europe at the Beginning of the 21st Century (Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2011), pod red. Jakuba Isańskiego i Piotra Luczysa

 
12 grudnia 2011r. (poniedziałek), godz. 11.00
Instytut Socjologii UAM, s. 112 (ul. Szamarzewskiego 89, bud. C, I piętro)

 Polska po wyborach
spotkanie z socjologiem prof. dr hab. Markiem Ziółkowskim

24 października 2011r. (poniedziałek), godz. 12.00
Collegium im. F. Znanieckiego WNS UAM (ul. Szamarzewskiego 89, foyer bud. E)