Szanowni Państwo,

redaktorzy niniejszej strony stawiają sobie za cel udostępnianie możliwie szerokiego zakresu informacji na temat działalności poznańskiej socjologii. Zdając sobie sprawę, że poznańska socjologia to nie tylko Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zdecydowani jesteśmy udostępniać naszą domenę wszelkim inicjatywom naukowym i popularyzatorskim, które poprzez wymianę informacji, stanowisk i opinii mogą służyć integracji środowiska. Oferujemy także swoją pomoc i pośrednictwo w realizacji projektów badawczych i konferencyjnych zgodnych z paragrafem 3 statutu.


"PTS jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadającym osobowość prawną".


Zapraszamy do współpracy i korzystania z publikowanych materiałów!

Zapraszamy do współtworzenia seminariów Oddziału Poznańskiego PTS!


To German Colleagues:

An Appeal and Invitation to Cooperation
First Polish-German sociological workshop "Declining Cities/Developing Cities"

Znaniecki 2018 - Biuletyn informacyjny obchodów 100-lecia "Chłopa polskiego w Europie i Ameryce" - nr 2

Zapraszamy do lektury!Znaniecki 2018 – Biuletyn informacyjny obchodów 100-lecia „Chłopa polskiego w Europie i Ameryce” - nr 1

Zapraszamy do lektury!A Centennial of The Polish Peasant in Europe and America: Inspiration of Thomas and Znaniecki’s Work for Sociological Scholarship on the Contemporary Globalization Processes

Call for Papers

May 24-25th 2018, Poznań, PolandWykłady otwarte profesora Sławomira Magali

Wykład 1
Humanistyka wobec nierówności: etyczne aspekty tożsamości kulturowych

Wykład 2
Koncepcje zrównoważonego wzrostu a główne nurty współczesnej kultury

26 listopada 2012r. (poniedziałek), godz. 11.30 oraz 14.00
Wydział Nauk Społecznych UAM - Instytut Socjologii UAM"Rewitalizować" czy "być rewitalizowanym"?
Ideologia procesów odnowy przestrzeni miejskiej


dyskusja panelowa wokół książki: B. Kaźmierczak, M. Nowak, S. Palicki, D. Pazder, Oceny rewitalizacji. Studium zmian na poznańskiej Śródce (Wyd. Naukowe WNS UAM, Poznań 2011)

18 stycznia 2012r. (środa), godz. 16.00
Collegium im. F. Znanieckiego WNS UAM (ul. Szamarzewskiego 89, foyer bud. E)Migracje poakcesyjne Polaków: wyzwania dla demografii
i gospodarki


spotkanie z prof. dr hab. Krystyną Iglicką-Okólską

9 stycznia 2012r. (poniedziałek), godz. 11.00
s. 112 w Instytucie Socjologii UAM (ul. Szamarzewskiego 89, bud. C, I piętro)


Ostatni gasi światło / Ostatniego gryzie pies / Ostatni zawsze zostaje w matni / Jestem ostatni / Bo nie mam siły biec
Środkowoeuropejskie migracje: pogoń czy ucieczka?


dyskusja panelowa inspirowana pracami zbiorowymi poświęconymi zjawiskom migracji i mobilności, wydanymi w ostatnim czasie w Instytucie Socjologii UAM

30 listopada 2011r. (środa), godz. 16.00
Collegium im. F. Znanieckiego WNS UAM (ul. Szamarzewskiego 89, foyer bud. E)